Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Instrukcje i procedury

Instrukcja użytkownika LSI WUP dla wnioskodawców/ beneficjentów

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów.

Link do instrukcji (plik PDF 2,24 MB) - Wersja 2.1 z dnia 11.03.2019 r. AKTUALNA !

Link do instrukcji (plik PDF 0,98 MB) - Wersja 2.0 z dnia 28.11.2016 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 1,83 MB) - Wersja 1.0 z dnia 28.09.2015 r. Archiwalna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wyłącznie dla projektów w ramach Działania 7.2

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 7.2.

Link do instrukcji (plik PDF 701 KB) - Wersja 4.0 z 02.2019 r. AKTUALNA !

Link do instrukcji (plik PDF 716 KB) - Wersja 3.0 z 02.2017 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 708 KB) - Wersja 2.0 z 02.2016 r. Archiwalna

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dostosowana do wymogów WCAG

 

Link do instrukcji (plik PDF 949 KB) - Wersja 2.5 z dnia 01.12.2020r. AKTUALNA !

Link do instrukcji (plik PDF 937 KB) - Wersja 2.4 z dnia 15.05.2020r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 923 KB) - Wersja 2.3 z dnia 23.12.2019r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 693 KB) - Wersja 2.2 z dnia 25.06.2018 r. Archiwalna

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

Link do instrukcji (plik PDF 1,92 MB) - Wersja 2.1 z dnia 30.10.2017 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 1,14 MB) - Wersja 2.0 z dnia 01.03.2017 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 1,22 MB) - Wersja 2.0 z dnia 28.11.2016 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 843 KB) - Wersja 1.0 z dnia 24.09.2015 r. Archiwalna

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dostosowana do osób ze specjalnymi potrzebami

Link do instrukcji (plik PDF 2,73 MB) - Wersja 2.1 z dnia 30.10.2017 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 1,53 MB) - Wersja 2.0 z dnia 01.03.2017 r. Archiwalna

Link do instrukcji (plik PDF 2,69 MB) - Wersja 2.0 z listopada 2016 r. Archiwalna

Procedura wsparcia technicznego dla użytkowników (HelpDesk)

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.

Dokument zawiera istotne informacje dotyczące kontaktu z linią wsparcia dla użytkowników LSI WUP.

Link do procedury (plik PDF 639 KB) - Wersja 2.1 z 25.05.2016 r.

Strona 1 z 1