Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 - Nabór wniosków

Opis

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-11-30 13:50:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-12-31 00:00:00
Data zakończenia naboru
2018-01-31 23:59:00

RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP – projekty konkursowe.

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-11-30 12:47:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-01-02 00:00:00
Data zakończenia naboru
2018-01-12 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-11-29 13:52:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-12-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2018-01-31 23:59:00

RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - Nabór wniosków

Opis

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KONKURS NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-08-31 15:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-11-13 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-11-24 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 (nr konkursu zgodnie z Ramowym Planem Działań RPO WP 2014-2020 dla Działania 8.3: RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/17) Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działania 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-08-31 08:08:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-10-02 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-11-08 23:59:00

RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 - Nabór wniosków

Opis

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Konkurs nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-08-21 14:23:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-09-21 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-10-11 23:59:00

RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 - Nabór wniosków

Opis

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.1 ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ KONKURS NR RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-08-01 13:38:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-31 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-09-15 23:59:00

RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-07-31 09:33:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-31 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-09-29 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-020/17 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-020/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - konkurs dedykowany dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Unieważniony
Data publikacji
2017-07-31 09:28:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-31 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-09-25 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-07-31 09:23:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-31 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-10-06 23:59:00