Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
03.06.2022 14:45:00
Data rozpoczęcia naboru
04.07.2022 00:00:00
Data zakończenia naboru
15.07.2022 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
03.06.2022 14:35:00
Data rozpoczęcia naboru
04.07.2022 00:00:00
Data zakończenia naboru
15.07.2022 23:59:00

RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-062/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.9 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
29.10.2021 14:35:00
Data rozpoczęcia naboru
30.11.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
15.12.2021 23:59:00

RPPK.08.09.00-IP.01-18-061/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-061/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.9 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
29.10.2021 14:32:00
Data rozpoczęcia naboru
30.11.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
15.12.2021 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
01.09.2021 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
22.10.2021 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
01.09.2021 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
22.10.2021 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-057/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-057/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
28.06.2021 10:34:00
Data rozpoczęcia naboru
30.07.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.08.2021 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-058/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
28.06.2021 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.07.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.08.2021 23:59:00

RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 - Nabór wniosków

Opis

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
30.12.2020 14:06:00
Data rozpoczęcia naboru
29.01.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
05.02.2021 23:59:00

RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.7 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwesytycje Terytorialne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
05.11.2020 08:53:00
Data rozpoczęcia naboru
07.12.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
31.12.2020 23:59:00