Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 - Nabór wniosków

Opis

RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
24.01.2020 14:24:00
Data rozpoczęcia naboru
24.02.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
02.03.2020 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
04.11.2019 12:26:00
Data rozpoczęcia naboru
03.12.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.12.2019 23:59:00

RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
29.10.2019 14:57:00
Data rozpoczęcia naboru
02.12.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
13.12.2019 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
27.09.2019 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.10.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
22.11.2019 23:59:00

RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.5 - Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
26.09.2019 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
28.10.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
08.11.2019 23:59:00

RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
30.08.2019 11:27:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
14.10.2019 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
29.08.2019 11:29:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
11.10.2019 23:59:00

RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
29.08.2019 09:06:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
07.10.2019 23:59:00

RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
29.08.2019 08:51:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
14.10.2019 23:59:00

RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
27.08.2019 14:55:00
Data rozpoczęcia naboru
04.11.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
13.11.2019 23:59:00