Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
01.09.2021 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
22.10.2021 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
01.09.2021 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.09.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
22.10.2021 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-057/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-057/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
28.06.2021 10:34:00
Data rozpoczęcia naboru
30.07.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.08.2021 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-058/21 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
28.06.2021 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.07.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.08.2021 23:59:00

RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 - Nabór wniosków

Opis

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
30.12.2020 14:06:00
Data rozpoczęcia naboru
29.01.2021 00:00:00
Data zakończenia naboru
05.02.2021 23:59:00

RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.7 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwesytycje Terytorialne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
05.11.2020 08:53:00
Data rozpoczęcia naboru
07.12.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
31.12.2020 23:59:00

RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.7 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
04.11.2020 13:21:00
Data rozpoczęcia naboru
07.12.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
12.01.2021 23:59:00

RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-055/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.7 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
04.11.2020 13:15:00
Data rozpoczęcia naboru
07.12.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
12.01.2021 23:59:00

RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
27.10.2020 09:59:00
Data rozpoczęcia naboru
27.11.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
11.12.2020 23:59:00

RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 - Nabór wniosków

Opis

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
12.10.2020 15:05:00
Data rozpoczęcia naboru
12.11.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.11.2020 23:59:00