Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.9 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
18.09.2020 09:01:00
Data rozpoczęcia naboru
21.10.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.11.2020 23:59:00

RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.9 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
18.09.2020 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
21.10.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.11.2020 23:59:00

RPPK.08.08.00-IP.01-18-053/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-053/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.8 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
18.09.2020 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
21.10.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.11.2020 23:59:00

RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.8 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
18.09.2020 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
21.10.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.11.2020 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
20.08.2020 10:15:00
Data rozpoczęcia naboru
21.09.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
09.10.2020 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
20.08.2020 10:08:00
Data rozpoczęcia naboru
21.09.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
09.10.2020 23:59:00

RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 - Nabór wniosków

Opis

RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
24.01.2020 14:24:00
Data rozpoczęcia naboru
24.02.2020 00:00:00
Data zakończenia naboru
02.03.2020 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
04.11.2019 12:26:00
Data rozpoczęcia naboru
03.12.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.12.2019 23:59:00

RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
29.10.2019 14:57:00
Data rozpoczęcia naboru
02.12.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
13.12.2019 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
27.09.2019 00:00:00
Data rozpoczęcia naboru
30.10.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
22.11.2019 23:59:00