Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 – ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
14.08.2019 08:35:00
Data rozpoczęcia naboru
16.09.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
24.09.2019 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-040/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-040/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
28.06.2019 12:41:00
Data rozpoczęcia naboru
29.07.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
21.08.2019 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-039/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-039/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
28.06.2019 12:34:00
Data rozpoczęcia naboru
29.07.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
09.08.2019 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
27.06.2019 10:58:00
Data rozpoczęcia naboru
30.07.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
20.08.2019 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-037/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
27.06.2019 10:50:00
Data rozpoczęcia naboru
31.07.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
23.08.2019 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-036/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-036/19 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
27.06.2019 10:42:00
Data rozpoczęcia naboru
31.07.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
30.08.2019 23:59:00

RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Projekty konkursowe w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja Społeczna.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
29.05.2019 11:33:00
Data rozpoczęcia naboru
28.06.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
31.07.2019 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-034/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-034/19 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Projekty konkursowe w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja Społeczna.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
29.05.2019 11:23:00
Data rozpoczęcia naboru
28.06.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
31.07.2019 23:59:00

RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-033/19 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Projekty konkursowe w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja Społeczna.

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
29.05.2019 11:07:00
Data rozpoczęcia naboru
28.06.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
31.07.2019 23:59:00

RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19 - Nabór wniosków

Opis

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
29.03.2019 14:33:00
Data rozpoczęcia naboru
29.04.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
10.05.2019 23:59:00