Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19 - Nabór wniosków

Opis

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
29.03.2019 14:33:00
Data rozpoczęcia naboru
29.04.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
10.05.2019 23:59:00

RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 - Nabór wniosków

Opis

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Konkurs zamknięty RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
24.01.2019 10:03:00
Data rozpoczęcia naboru
25.02.2019 00:00:00
Data zakończenia naboru
08.03.2019 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
14.11.2018 14:14:00
Data rozpoczęcia naboru
17.12.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
18.01.2019 23:59:00

RPPK.07.06.00-IP.01-18-019/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-019/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII - Regionalny rynek pracy, Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
30.10.2018 08:19:00
Data rozpoczęcia naboru
30.11.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
14.12.2018 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 (nr konkursu zgodnie z Ramowym Planem Działań RPO WP 2014-2020 dla Działania 8.3: RPPK.08.03.00-IP.01-18-040/18) Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
30.10.2018 08:14:00
Data rozpoczęcia naboru
29.11.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
17.12.2018 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
16.10.2018 14:21:00
Data rozpoczęcia naboru
19.11.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
30.11.2018 23:59:00

RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
Działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Ogłoszony
Data publikacji
16.10.2018 10:00:00
Data rozpoczęcia naboru
16.11.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
14.12.2018 23:59:00

RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 - Nabór wniosków

Opis

Oś PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.1 ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ KONKURS NR RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
27.09.2018 09:45:00
Data rozpoczęcia naboru
31.10.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
14.12.2018 23:59:00

RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 - Nabór wniosków

Opis

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Konkurs nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 Konkurs ma na celu wyłonienie operatorów systemu popytowego.

Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
30.07.2018 13:11:00
Data rozpoczęcia naboru
30.08.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
07.09.2018 23:59:00

RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII - Regionalny rynek pracy, Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP - projekty konkursowe

Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy
Działanie
7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Status
Zakończony
Data publikacji
30.07.2018 10:29:00
Data rozpoczęcia naboru
30.08.2018 00:00:00
Data zakończenia naboru
07.09.2018 23:59:00