Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Detale naboru

Poziom wdrażania


Informacje ogólne o naborze

Numer naboru

- - - /
(wymagane)

Nr. 1 Nabór wniosków

; ;

Status : Ogłoszony

(wymagane)
(wymagane)
(wymagane)