Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Dostępność

Dostępność Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

Lokalny System Informatyczny (LSI WUP) posiada funkcjonalności umożliwiające samodzielną obsługę systemu przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. Dążymy do tego, aby system spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą klawisza Tab.

2. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

3. System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

4. Całość systemu oparta jest na stylach CSS.

5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone w LSI WUP są czytelne także dla osób słabiej widzących.

6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Główna siedziba urzędu mieści się w Rzeszowie przy ulicy A.S. Naruszewicza 11.

Urząd dysponuje pętlą indukcyjną, budynek jest oznaczony w alfabecie Braille’a: tablica informacyjne, platformy, poręcze przy schodach, przystosowane toalety, winda. 


Oddziały zamiejscowe w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

 

Dostępność architektoniczna:

 

1.    Lokalizacja w Rzeszowie, ul. A. S. Naruszewicza 11

 

W najbliższym sąsiedztwie budynku, na przeciw wejścia głównego, w odległości około 12m znajduje się ogólnodostępny parking miejski z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku Urzędu prowadzi wejście główne od strony ul. Targowej z dostępnością dla osób z niepełno sprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z wózkami - z poziomu chodnika przed budynkiem na parter budynku poprzez oznaczoną platformę zewnętrzną pionową. Sygnalizacja o konieczności użycia urządzenia odbywa się poprzez wciśniecie sygnalizacji przyzywowej. Wewnątrz budynku, na poziomie parteru znajduje się platforma wewnętrzna rozkładana do przewozu osób na/z wózkiem, umożliwiająca dostęp do pomieszczeń znajdujących się w prawym skrzydle budynku, w tym m.in. do kancelarii i punktu informacyjnego.

 

W budynku istnieje możliwość swobodnego poruszania się osób z niepełno- sprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach lub z wózkami, poprzez windę osobową z sygnalizacją dźwiękową, wyświetlaczem i panelem sterowania posiadającym oznaczenia w języku Braille’a od poziomu parteru do 3 piętra budynku.

 

Budynek dostosowany jest architektoniczne  dla osób z niepełnosprawnościami,
w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, z wózkami, z psem asystującym  lub psem przewodnikiem poprzez:

- drzwi wejściowe do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu;

-  pomieszczenia ogólnodostępne z jednolitym poziomem podłóg;

-  drzwi bez progów;

-  na poziomie posadzki oznaczenie kontrastowe;

- na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełno sprawnościami, w tym przestrzeń manewrowa, z przystosowanymi miskami ustępowymi, umywalkami i uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

 

2.    Lokalizacja w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4A

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne od strony ul. 1 Maja przez budynek  starostwa powiatowego. Drugie z parkingu za budynkiem starostwa, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zamontowany system powiadamiania portiera (dzwonek i kamera). Drzwi otwiera portier po sygnalizacji dzwonkiem i sprawdzeniu obecności  na monitorze.

 

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych. Wejście na parter schodami. Winda, dostosowana dla osób niepełnosprawnościami, z poziomu piwnicy (winda przystosowana do przewozu osób na wózkach, z wózkami, wyposażona w system głośnomówiący informujący o położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia w języku Braille’a). Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

 

W piwnicy budynku, do której można zjechać windą, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnościami, z systemem  przywołania. Informacja o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych i toalet jest zapewniona jest tablicą informacyjną umieszczoną nad wejściem do windy.  

 

Parking urzędu przeznaczony jest dla pracowników instytucji mających siedzibę w budynku, od strony południowej, znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnościami oraz kobiet w ciąży, przeznaczone dla klientów urzędu. Przed budynkiem znajduje się bezpłatne, miejskie miejsca parkingowe oraz ogólnodostępne miejsc parkingowe wzdłuż ulic 1 Maja i Moniuszki.

 

3.    Lokalizacja w Przemyślu, ul. T. Kościuszki 2

 

W najbliższym sąsiedztwie budynku ul. Kościuszki 2, na przeciw wejścia głównego, w odległości około 12 m znajduje się parking zamknięty bez wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w odległości około 50 m od głównego wejścia do budynku znajduje się ogólnodostępny parking miejski z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Kościuszki z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach,
z poziomu chodnika do budynku na parter budynku poprzez łagodny zjazd bez schodów.

 

Wewnątrz budynku, na poziomie parteru znajduje się winda osobowa umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami dostęp do pozostałej części budynku - istnieje możliwość swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach. Winda osobowa posiada wyświetlacz, panel sterowania w języku Braille’a (brak sygnalizacji dźwiękowej) od poziomu parteru do 3 piętra budynku. Budynek dostosowany jest architektoniczne dla osób
z niepełnosprawnościami , na/z wózkami, z psem asystującym  lub psem przewodnikiem poprzez:

- drzwi wejściowe do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu;

- pomieszczenia ogólnodostępne z jednolitym poziomem podłóg;

- drzwi bez progów;

- oznaczenie kontrastowe;

- na 3 piętrze budynku toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym przestrzeń manewrowa, z przystosowanymi miskami ustępowymi, umywalkami i uchwytami ułatwiającymi korzystanie.

4.    Lokalizacja w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27 B

 

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Lewakowskiego. Dostęp wymaga pokonania schodów wejściowych. Pomieszczenia urzędu zlokalizowane są na III i IV piętrze budynku i dostęp do nich jest możliwy przez klatkę schodową (brak windy).
Z uwagi na charakter budynku występują utrudnienia w poruszaniu się po nim. Budynek jest otwarty dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Wokół budynku znajdują się ogólnodostępne parkingi. Miejsca parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami nie zostały wyznaczone.

 

*

Dostępność cyfrowa.

 

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona https://lsi.wup-rzeszow.pl/- spełnia wymagania w 100%.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Kontakt

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących kwestii dostępności LSI WUP na adres e-mail: lsi-adm@wup-rzeszow.pl lub za pośrednictwem formularza zgłaszania problemów dostępnego w stopce LSI WUP – link Zgłoś problem.

 

Przydatne linki

1. Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2. Polskie tłumaczenie WCAG

3. Raport dostepności