Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Dostępność

Dostępność Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

Lokalny System Informatyczny (LSI WUP) posiada funkcjonalności umożliwiające samodzielną obsługę systemu przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. Dążymy do tego, aby system spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą klawisza Tab.

2. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

3. System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

4. Całość systemu oparta jest na stylach CSS.

5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone w LSI WUP są czytelne także dla osób słabiej widzących.

6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Kontakt

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących kwestii dostępności LSI WUP na adres e-mail: lsi-adm@wup-rzeszow.pl lub za pośrednictwem formularza zgłaszania problemów dostępnego w stopce LSI WUP – link Zgłoś problem.

 

Przydatne linki

1. Web Content Accessibility Guidelines 2.0

2. Polskie tłumaczenie WCAG