Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VII, VIII, IX

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Jak mogę założyć konto Wnioskodawcy / Beneficjenta w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP)?

Odpowiedź: Konto Wnioskodawcy / Beneficjenta można założyć na stronie głównej LSI WUP klikając na zakładkę "Załóż konto". Następnie należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk "Załóż konto".

Jakie przeglądarki obsługuje Lokalny System Informatyczny (LSI WUP)?

Odpowiedź: System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych jest obsługiwany przez popularne przeglądarki internetowe Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome oraz Internet Explorer. Dla każdej z wymienionych przeglądarek zapewnione jest prawidłowe działanie Systemu na najwyższych stabilnych wersjach oraz dwóch wersjach wstecz.

Strona 1 z 1